Какво е CERN

В света съществува най-голямата лаборатория по физика на елементарните частици или познатата още като CERN организация. Известна е още като: „Европейската организация за ядрени изследвания“ и съкращението и още бива превеждано превежда като Център в Европа за ядрени изследвания.

Регулирането на следвоенните проблеми, чрез международната организация ООН, се открояват водещи европейски физици считат, те смятат, че е необходима организация за провеждане на изследвания свързани с физични експерименти. Като по-известни лица се открояват Раул Дотри, Лев Коварски, Пиер Оже, Едуардо Амалди и Нилс Бор. Наред с обединяването на европейски учени и по организация за между държавни участници се правят нарастващи разходи за физични експерименти в областта от физиката на високи енергии. В Лозана, Швейцария, на европейска конвенция през 1949 г. е официално предложено да бъде създадена европейска обединена лаборатория от самия Луи де Бройл. По-късно нобелов лауреат, който е американец – Исидор Раби в юни 1950 г. предлага своята помощ в регионални изследователски лаборатории за увеличаване научното международно сътрудничество. Това става по време на пета Обща конференция на ЮНЕСКО проведена във Флоренция, Италия.

Една година по-късно отново на среща на ЮНЕСКО проведена в Париж през 1951 г. се взема решение за създаване ба съвет по ядрени изследвания в Европа. Само няколко месеца след това 11 държави подписват споразумение за временен Съвет и названието CERN става известно. По-късно през 1952 г на Съвет в Женева, Швейцария се избира и местонахождението за бъдеща лаборатория.

След създаването на лаборатория изследванията задминават всякакви граници и достигат много по-далеч от изучаване на атомното ядро. Като главна цел е изследване на взаимодействията на елементарни частици. Сред по-важните постижения за постигане на експеримента в CERN са:

Откриването на неутрални токове. Това става през 1973 г;
Откриване на Z и W биозони. Десет годи ни по-късно през 1983 г;
През 1984 г. Симон ван дер Мер и Карло Рубиа вземат Нобелова награда по физика за откритията на W и Z бозоните.
Измерване на брои неутрино частици, функциониращи при Z зони и при експерименти с ускорител LEP. Това е направено през 1989 г;
Създаване на първата атомна антиматерия от 1995 година и експеримента PS210;
През 2001 г, става откриване на директните нарушения в CP-симетрия и в експеримента NA48;
2010 година е известна с изолацията на 38 на брои атома и анти водород;
Идва ред на поддържане на анти водородните частици за повече от 15 минути.